beton kontraktorowy
In: Artykuły0

Beton kontraktorowy to beton o dobrej urabialności, który nie wymaga wibrowania, ponieważ zagęszcza się pod własnym ciężarem. Jest to beton wodoszczelny o wysokiej zawartości frakcji pylastych. Mieszanka betonu kontraktorowego ma płynną konsystencję, co ułatwia pompowanie nawet na dużych dystansach. Beton swobodnie się rozpływa i równomiernie się układa. Samozagęszczalność betonu kontraktorowego jest szczególnie ważna w miejscach, gdzie wibrowanie byłoby trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania.

Właściwości betonu kontraktorowego

Do produkcji betonów kontraktorowych wykorzystywane są składniki najwyższej jakości, takie jak cement portlandzki niskoalkaiczny i siarczanoodporny, naturalne kruszywa o kontrolowanych parametrach, czyli piasek płukany i grys bazaltowy, a także domieszki napowietrzające i plastyfikatory.

Beton kontraktorowy produkowany jest w klasie wytrzymałości nie niższej niż C20/25 a konsystencja mieszanki odpowiada klasie S4 i S5. Gęstość betonu wynosi około 2300 kg/m3 a stopień wodoszczelności to W6.

Zastosowanie betonu kontraktorowego

Beton kontraktorowy może być wylewany w bardzo trudnych warunkach. Ze względu na właściwości samozagęszczające oraz łatwość pompowania na duże odległości beton kontraktorowy często wykorzystywany jest do budowy elementów podwodnych, takich jak falochrony, urządzenia portowe oraz filary mostów i kładek. W budownictwie lądowym beton kontraktorowy sprawdza się przy wylewaniu ścian szczelinowych i palowaniu, a także do prac związanych z zagęszczaniem podłoża.

Beton kontraktorowy układa się poprzez specjalną rurę zakończoną lejem, którą doprowadza się do miejsca aplikacji. Koniec rury przed podaniem betonu jest uszczelniony korkiem, który wypada pod wpływem podawanego betonu. Przy budowie elementów podwodnych koniec rury jest stale zagłębiony w wylewanym materiale, co zapewnia równomierny rozkład mieszanki.