Automatyka

Nowoczesne węzły betoniarskie są w pełni zautomatyzowane i pozwalają na komputerowe sterowanie całym procesem produkcyjnym. Obecnie każdy układ sterowania realizuje pełną automatyzację i wizualizację procesu technologicznego. Oznacza to, że system steruje całym procesem produkcji betonu, poczynając od ważenia składników, wsypywania ich w odpowiedniej kolejności do mieszarki, samego mieszania i opróżniania. Operator ma możliwość ciągłej obserwacji i kontroli procesu produkcji na ekranie komputera i wprowadzania korekt. Systemy komputerowego sterowania procesem produkcji mieszanki betonowej bazują na nowoczesnych rozwiązaniach umożliwiających dostosowanie go do potrzeb najbardziej wymagającego inwestora.

Szafa sterownicza

Układ sterowania węzłem betoniarskim jest tak zaprojektowany, aby spełniał wymogi najnowszej normy PN-EN 206-1, którą wdraża się w Polsce od początku 2004 roku. Norma ta wprowadza nową klasyfikację betonów oraz ściśle precyzuje zakres danych, jakie wytwórca betonu towarowego ma przekazywać odbiorcy przy każdej dostawie mieszanki. Dane te muszą być nie tylko przekazywane odbiorcy, ale i archiwizowane przez wiele lat u wytwórcy. Dotyczy to w szczególności wydruków dowodów dostawy (popularne WZ), które są teraz wymagane przez normę i kontrahentów. Wydruki dokumentu dostawy zgodne z normą PN-EN 206-1 stają się wiążącymi dokumentami poświadczającymi jakość i specyfikację dostawy. Rozbudowana baza danych zaimplementowana w systemie umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji produkcji i jej archiwizację. System przechowuje wszystkie dane w swoich bazach od dnia uruchomienia. Są one potem dostępne nawet przez lata (nie istnieją żadne ograniczenia czasowe). System generuje i drukuje wszelkie potrzebne zestawienia np. dotyczące wielkości produkcji, zużycia surowców itd.

System umożliwia:

– pracę ręczną, półautomatyczną i automatyczną
– pełną wizualizację  procesu na monitorze
– proste i czytelne wprowadzanie wszystkich parametrów pracy węzła, takie jak np. moment dodawania plastyfikatora cementu, czasu mieszania, szybkość naważania kruszywa, sposób działania wibratorów itp.
– raportowanie z możliwością exportu do pliku lub wydruku
– diagnostykę tj. informację o usterkach lub niepożądanym zachowaniu
– mikrofalowy pomiar wilgotności kruszywa
– pomiar konsystencji
– automatyczną archiwizację wszelkich elementów pracy węzła w bazie danych

Podstawowe funkcje:
– naważanie kruszywa
– naważanie cementu i dodatków
– dozowanie plastyfikatora
– dozowanie wody
– pomiar wilgotności

Zalety:
– skrócenie czasu przygotowywania zarobu
– poprawa jakości betonu i jego jednorodność
– raporty umożliwiające rozliczenie surowców
– możliwość dostosowania cyklu produkcji w czasie pracy poprzez szybką i intuicyjną zmianę parametrów
– wyjątkowo łatwa do prowadzenia baza danych zamówień przyjętych do realizacji
– niezawodność pracy.