Współpraca z SPBT

Na podstawie uchwały nr  152 / UZ / 11 z dnia 26 maja 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, po rozpatrzeniu wniosków, na mocy uprawnień wymienionych w Statucie SPBT (§9 – pkt.3, §13 oraz §18 – pkt 3),  przyjął– Firmę WIR-BUD Sp z o.o.  w poczet Członków Wspierających SPBT i jej reprezentantów:

– Pana Radosława Dudka;
– Pana Sebastiana Iwanka;

w poczet Członków Zwyczajnych.

Współpraca Spółki Wir-Bud ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w  Polsce skupia się wokół :

promocji betonu konstrukcyjnego i jego wyrobów poprzez wystawy, kontakty krajowe  zagraniczne,
kierunkowania standardów normalizacyjnych i certyfikacyjnych,
doskonalenia poziomu technicznego i technologicznego, w oparciu o szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim Członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu betonu towarowego. Wyznaczanie odpowiednich kierunków regulacji prawnych, dyskryminujących beton towarowy jako wyrób budowlany, ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji.

W odpowiedzi na działania nieuczciwej konkurencji  w sferze produkcji betonu (niedotrzymywanie reżimów technologicznych tj. wykorzystywanie pozaklasowych kruszyw, zaniżanie pojemności ładunku)  Stowarzyszenie corocznie wskazuje liderów branży, wytwórnie betony towarowego, wyposażone w zautomatyzowany węzeł produkcyjny sterowany komputerem. Wymaga się by węzeł był zintegrowany z blokiem podgrzewania komponentów oraz stacją recyklingu. Wytwórnie muszą ponadto dysponować kompetentnym personelem, korzystać z certyfikowanych źródeł zaopatrzenia w surowce, udowodnić skuteczność receptur betonu zanim wypuszczą go na rynek, prowadzić systematyczną autokontrolę jakości wszystkich sprzedawanych sortymentów towarowych, dokumentować stan sprawności urządzeń, także – przebieg produkcji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców betonu, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) stworzyło ogólnodostępną wyszukiwarkę betoniarni, należących do firm członkowskich SPBT. Wyszukiwarka obejmuje obszar całego kraju.