Działalność badawczo-rozwojowa

Z dniem 1 kwietnia 2010r na podstawie uchwały wspólników spółki cywilnej WIR-BUD zostaje powołany do działania Zespół Badawczo Rozwojowy, celem powołania zespołu jest poszukiwanie możliwości rozwoju WIR-BUD przez badania własne oraz współpracę  ze specjalistycznymi podmiotami zewnętrznymi. Jedną z pierwszych decyzji Zespołu było stworzenie laboratorium.

W konsekwencji czego od 2011r  firma posiada własne laboratorium zakładowe. Celem utworzenia takiej jednostki w zakładzie było  zapewnienie ciągłości kontroli produkcji betonu towarowego wg obowiązujących w Polsce norm oraz dzięki temu rozwinięcie działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstwa przy współpracy z jednostkami naukowo technicznymi.

Kadrę Zespołu Badawczo Rozwojowego stanowią osoby posiadające doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi szkoleniami i certyfikatami:

ITB kurs: Normalizacja i zakładowa kontrola produkcji betonu i wyrobów betonowych,

ITB kurs: menedżer zakładowej kontroli produkcji betonu, Etap I Laborant wykonujący badania w laboratorium betonowym oraz Etap II Technolog betonu

Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie ZBR i kontrolę produkcji przy współpracy z specjalistycznym  laboratorium betonu wykonują komplet badań mieszanki betonowej oraz betonu, opracowywują receptury mieszanek betonowych oraz optymalizują receptury już wprowadzone do produkcji.

Laboratorium  wyposażone jest w następujący sprzęt:

  • Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej
  • Elektroniczną wagę laboratoryjnąZestaw wibratorów laboratoryjnych
  • Stolik wibracyjny
  • Stożek opadowy do badania konsystencji betonu
  • Termometr laboratoryjny do betonu
  • Formy do próbek betonowych
  • Pojemniki do przechowywania próbek
  • Zestaw narzędzi pomiarowych
  • Samochód dostawczy pozwalający na wykonywanie badań na budowie

Laboratorium powstało w 2011 r. ale cały czas podlega procesowi rozwoju, jest to związane z poszerzaniem oferty-wprowadzaniem do produkcji nowych mieszanek betonowych  oraz koniecznością  dostosowania zakresu badań do wymogów ze strony odbiorców strategicznych.

Naszym celem jest jak największa satysfakcja Klientów z oferowanych towarów i usług.

 

GWARANCJA JAKOŚCI DZIĘKI WYSOKIM STANDARDOM PRODUKCJI

WIR-BUD gwarantuje swoim Klientom niezmienność właściwości i składu betonu w każdej klasie betonu. Na życzenie wydajemy Klientom certyfikaty gwarantujące jakość naszych produktów.