Ogrzewanie

Temperatura świeżej mieszanki betonowej ma szczególnie duże znaczenie w okresie kiedy następuje spadek temperatury powietrza poniżej 0 ºC. Należy wtedy zapewnić odpowiednią temperaturę mieszanki poprzez podgrzanie kruszyw i wody stosowanej w procesie produkcyjnym.
Efektywny system ogrzewania kruszywa gwarantuje produkcję ciepłego betonu nawet podczas najsurowszej zimy. System ogrzewania podgrzewa kruszywo używając do tego bądź pary wodnej o wysokiej temperaturze bądź gorącego powietrza. W tym samym czasie podgrzewana jest woda potrzebna do produkcji.

Ciepło do ogrzewania kruszywa w zasiekach dostarczają olejowe piece nadmuchowe – o dużych mocach . Powietrze zasysane z zewnątrz przepływa przez wymiennik ciepła, a następnie zostaje tłoczone przez wysokociśnieniowy wentylator do układu rur. Nadmuch ciepłego powietrza powoduje ogrzanie i osuszenie kruszyw, co umożliwia utrzymanie kruszyw w stanie sypkim w okresie spadku temperatur i ich rozmrożenie. Gorące powietrze jest rozprowadzane systemem rur do poszczególnych zasobników kruszywa i wdmuchiwane systemem dysz w kruszywo.

Temperatura powietrza jest zmienna i zależna od temperatury otoczenia (regulacja pogodowa), co skutkuje obniżeniem kosztów eksploatacji. Przepływ powietrza jest regulowany oddzielnie dla każdej komory za pomocą przepustnicy.

Instalacja ogrzewania węzła betoniarskiego umożliwia bezproblemową pracę węzła w okresie spadku temperatur poniżej zera

* Dzięki wytwarzaniu wody o dokładnie utrzymywanej temperaturze możliwa jest produkcja betonów ciepłych, do transportu na dalekie odległości nawet w niskich temperaturach.
* Układ ogrzewania kruszyw gorącym powietrzem można zastosować do każdego typu silosów: gwiazdowych, szeregowych wieżowych i mobilnych.
* Wszystkie punkty łączenie instalacji wyprowadzone są na zewnątrz kontenera- szybki montaż i uruchomienie.

System ogrzewania

* Przygotowanie gorącej wody dla wytwórni betonu i betonomieszarek
* Układ sterowania zapewnia regulację ogrzewania kruszywa w zależności od temperatury zewnętrznej
* Temperatura wody nastawiana zdalnie i utrzymywana na zadanym poziomie przez układ sterujący

Układ zawiera

* Zbiornik oleju opałowego w wykonaniu dwupłaszczowym umieszczony w osobnej, oddzielonej szczelną ścianką, komorze z osobnymi drzwiami (dla wersji opalanej olejem opałowym)
* Całość instalacji wraz ze zbiornikiem paliwa zamontowana jest w specjalnym kontenerze o standardowych wymiarach

Tak piec nadmuchowy, jak i kocioł wodny wraz z zasobnikiem, są zainstalowane w specjalnym kontenerze o wymiarach standardowego kontenera transportowego . W kontenerze takim zwykle umieszcza się również zbiornik oleju opałowego o pojemności do 4000 l.

Zastosowanie gorącego powietrza niesie wymierne korzyści w stosunku do pary

* brak dużej ilości dodatkowej wody wprowadzanej do kruszyw (kondensat)
* oprócz rozmrażania również osuszanie kruszyw
* uproszczenie instalacji wodnej

Uzyskanie mieszanki betonowej o odpowiedniej temperaturze daje gwarancje uzyskania betonu o żądanych parametrach. Nawet w przypadku dużych spadków temperatury mieszanka betonowa przed zamarznięciem uzyskuje minimalną wytrzymałość która , chroni przed negatywnymi skutkami działania mrozu.