Dotacje

Spółka WIR-BUD Bauman, Dudek, Iwanek, Przybysz realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod tytułem: „Wzrost konkurencyjności WIR-BUD Sp z o.o. dzięki zakupowi ciągu technologicznego do produkcji ZEObetonu oraz pustaka stropowego ZEOteriva”

Całkowity koszt projektu: 2563525,24 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 692920,00 PLN

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności spółki poprzez dywersyfikację oferty. Spółka wprowadzi na rynek krajowy dwa innowacyjne i dotychczas nieoferowane produkty: ZEObeton i pustak stropowy ZEOteriva.

Realizacja inwestycji nastąpi poprzez realizacje poniższych celów szczegółowych:
– zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji innowacyjnych produktów
– dywersyfikacja oferty produktowej Spółki, poprzez uruchomienie dwóch unikalnych w skali kraju produktów
– zwiększenie przychodów Spółki z tytułu sprzedaży prefabrykatów
– zwiększenie zasięgu sprzedaży produktów ZEObetonu dzięki mobilności i unikalności węzła betoniarskiego
– utworzenie nowych miejsc pracy
– modernizacja strony internetowej, w zakresie lepszej komunikacji z klientem
– realizacja kolejnych inwestycji w postaci zakupu formy do produkcji bloczków betonowych, która to produkcja możliwa będzie dzięki wydatkom poniesionym w niniejszym projekcie.

Dodatkowymi celami jakościowymi projektu będą:
– rozwój współpracy z zewnętrznymi podmiotami zajmującymi się badaniami laboratoryjnymi, także ze środowiskiem JBR
– podniesieniem renomy Spółki dzięki możliwości wdrożenia na rynek wyników badań własnego zespołu B+R
– zapewnienie klientom dostępu do unikatowych produktów o właściwościach zdecydowanie przewyższających obecnie produkowany przez konkurencję beton towarowy
– skuteczne docieranie do klientów dzięki uruchomieniu internetowego zasobu wiedzy o produkcji, właściwościach ZEObetonu, pustaka stropowego ZEOteriva; pozwoli to także zwiększyć zasięg sprzedaży
– możliwość udziału i wygrywania w przetargach na dostawy konkurencyjnych cenowo produktów, niezależnie od miejsca dostawy (mobilny węzeł betoniarski)
– stabilny rozwój Spółki poprzez dywersyfikację źródeł przychodów z nowych produktów
– pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości do inwestowania
– podniesienie konkurencyjności województwa, jako regionu o wysokim potencjale innowacyjności
– podniesienie poziomu dbałości o środowisko naturalne poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia: 800-888-776, (z tel. kom.) 81-44-16-750
Punkt Informacyjny: ul. Strzelczyka 3b, 20-151 Lublin

Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
www.lawp.eu
ul. Wojciecha 9a
20-704 Lublin
Telefony do punktu informacyjnego 81-46-23-831 lub 81-46-23-812