Zaprawy

Specjalnie przygotowane mieszanki cementu, piasku oraz różnych domieszek, dzięki którym może być wykorzystywana do różnych celów w zależności od jej specyfiki: klejowa, cementowo-wapienna, szybkowiążąca i inne.
Jest powszechnie stosowana do układania, łączenia oraz spoinowania ścian murowanych oraz przy budowie ścian działowych.
Spoinują również cegły klinkierowe oraz kamienie (np. w budowie skalników itp.).