Współpraca z laboratorium

Działalność Zespołu Badawczo Rozwojowego Wir-Bud w partnerstwie ze profesjonalnym laboratorium betonów opiera się w głównej mierze na:

 • projektowaniu mieszanek betonowych
 • optymalizacji recept mieszanek betonowych
 • kontroli procesu wytwarzania betonu
 • kontroli dostawców materiałów do produkcji betonu
 • nadzorowaniem logistyki  od wytworzenia surowca do czasu dostawy na budowę
 • dworactwo technologiczne dla klienta, od układania betonu do końca pielęgnacji
 • współpracy i wymianie informacji, myśli technicznej ze środowiskiem naukowym, w szczególności z Politechniką Lubelską, Wydział Budownictwa i Architektury oraz Pracownią Usług Naukowo Technicznych Rok-Lab
 • analizie zmian, nowości w zakresie technologii wytwarzania betonu towarowego i prefabrykatów
 • wdrażaniu do praktyki  laboratoryjnej nowych metod badawczych  i oceny mieszanki betonowej np. rozkład porów
 • analizie przyczyn powstałych wad  betonu w konstrukcji budowlanej

Oprócz w/w bieżących prac związanych z nadzorem procesu produkcji betonu towarowego  Zespół Badawczo-Rozwojowy zajmuje się szerokim spektrum analiz i badań, które służą Spółce jako wytyczna dalszych możliwości rozwoju. W ramach przygotowań do wprowadzenia nowych produktów w ofercie Wir-Bud Zespół B+R zrealizował następujące zadania:

 • wykonał badania dot. możliwości zastosowania zeolitów w budownictwie, właściwości receptur betonu z zeolitem, możliwości zastosowań ZEObetonu,
 • koordynował opracowanie w kwietniu 2011 roku możliwości zastosowania zeolitów naturalnych w produkcji materiałów budowlanych wykonane na zlecenie Spółki przez Pracownię Usług Naukowo Technicznych ROCK – LAB dr inż. Małgorzata Franus,
 • koordynował wykonanie badań przez Politechniką Lubelską, na mocy umowy 27/NN/11 zawartej w dniu 04.05.2011 roku – badania dotyczyły badania składu fazowego betonu modyfikowanego zeolitem,
 • koordynował wykonanie w maju 2011 roku badań wytrzymałościowych betonów modyfikowanych zeolitem i laboratoryjne opracowanie receptur lekkiego ZEObetonu  – wykonane przez Laboratorium betonów .