Recyklery betonu

Proces produkcji betonu towarowego wiąże się z powstawaniem dużej ilości odpadu jakim jest niezużyta mieszanka betonowa, a także jej resztki pozostające w czasie czyszczenia betonowozów. Z myślą o tym powstają instalacje recyklingu mające za zadanie przetworzenie niezużytej mieszanki betonowej i ponowne ich zawrócenie do produkcji. Płynne resztki betonu zostają przez instalacje rozdzielone na kruszywo oraz zawiesinę cementu w wodzie. Podczas mycia betonowozów ścieki wprowadzane są do systemu recyklingu. Tam woda zawierająca czyste cząsteczki (0,25 mm) oddzielana jest od dużych cząstek, które stanowią osad i wykorzystywane są ponownie jako kruszywo.

Schemat procesu recyklingu mieszanki betonowej

Woda pochodząca z recyklingu jest ponownie wykorzystywana w procesie produkcji betonu, a jej ilość jest ściśle określona przez normę europejską.
Również kruszywa pochodzące z procesu recyklingu betonu mogą być ponownie wykorzystane w produkcji mieszanki betonowej, a ich udział nie może stanowić więcej niż 5% całkowitej ilości kruszywa w przypadku kruszywa nie rozdzielonego na frakcje, a jeśli kruszywo z recyklingu jest rozdzielone na frakcje ten udział może być większy.

Korzyści środowiskowe, jak i oszczędności płynące z recyklingu betonu to mniejsze zużycie surowców naturalnych, zmniejszenie zużycia wody i zmniejszenie potrzeb składowania odpadów.
Sterowanie instalacją pozwala na automatyczny przebieg procesu recyklingu i sterowanie takimi urządzeniami jak: bęben ze spiralą wypłukującą, mieszadło i pompy. Proces jest w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy.