BETON LEKKI

Jest to beton o gęstości w stanie suchym nie większej niż 2000 kg/m³.

KERAMZYTOBETON

Produkowany w oparciu o następujące surowce:
– Cement
– Piasek naturalny 0-2mm
– Keramzyt o uziarnieniu 0-20mm
– Domieszki chemiczne
– Dodatki mineralne
Klasy betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003
LC 8/9 ; LC 12/13 ; LC 16/18 ; LC 20/22 ; LC 25/28
Gęstości w stanie suchym od 800 do 1600 kg/m³

STYROBETON

Charakteryzuje się ciężarem ‹ 1000 kg/m³, wypełniaczem jest styropian granulowany.

NOWOŚĆ W OFERCIE LEKKI „ZEObeton”

ZEObeton to kolejny nowy produkt w ofercie spółki WIR-BUD, opracowany przy współpracy z Politechniką Lubelską oraz laboratorium betonów. Zeobeton to beton lekki, w porównaniu z najczęściej stosowanym w budownictwie zwykłym betonem towarowym wytwarzany na kruszywie naturalnym i łamanym posiadającym gęstość objętościową w granicach 2200-2600 kg/m3. Oferowany produkt „ZEObeton”, jest betonem wykonanym przy znacznym udziale na lekkim kruszywie zeolitowym. Po wymianie kruszywa naturalnego, którego gęstość nasypowa wynosi około 1650 kg/m3 na kruszywo zeolitowe o gęstości w granicach 900 kg/m3 uzyskujemy beton o ciężarze w granicach 1700-1850 kg/m3. Zmiana kruszywa pociąga za sobą obniżenie wytrzymałości mechanicznej betonu, gdyż jest ona powiązana z wytrzymałością kruszywa, jednak zmiana ta zostaje zrekompensowana przez pozostałe właściwości, które uzyska beton dzięki zeolitowi. Zastosowanie najdrobniejszych frakcji zeolitowych rekompensuje  częściowo utratę wytrzymałości spowodowane wymianą kruszywa na mniej wytrzymałe. Badania wykazały, że dodanie najdrobniejszych frakcji zeolitu do mieszanki betonowej zwiększa jej wytrzymałość o około 15%. Zjawisko podniesienia wytrzymałości jest skutkiem tego, że dodanie zeolitu polepsza proces hydratyzacji oraz tworzenia monokryształu klinkieru cementowego i cementu.

Proponowany beton na bazie kruszyw zeolitowych to produkt innowacyjny który  poszerza ofertę firmy w gamie betonów lekkich oraz daje duże nadzieje co do możliwości zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.