Mobilny węzeł betoniarski ARCMOV MDE 5iL

ARCMOV MDE 5iL to mobilny węzeł betoniarski o wydajności teoretycznej 100m³/h (przy 30 -sekundowym czasie mieszania). Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w węźle pozwalają na transport i ustawienie urządzeń w niebywale krótkim czasie oraz praktycznie w każdym miejscu. Węzeł został skonstruowany tak, aby przy swojej kompaktowej budowie był jednocześnie bardzo wydajny, mobilny i szybko przestawny. Każdy z elementów węzła transportowany jest za pomocą ciągnika siodłowego. Posiada zespół pięciu zasobników na kruszywo w  o pojemności łącznej 140 m³ z wbudowaną komorą ważącą i taśmociągiem podającym. Odważone kruszywa transportowane są do mieszalnika za pośrednictwem taśmociągu ważącego. Zastosowany mieszalnik dwuwałowy poziomy posiada 10 ramion mieszalniczych z łopatkami i  jest przygotowany do produkcji 2,5m³ betonu na jeden zarób.

Cement składowany jest w trzech 80-cio tonowych silosach i dozowany na wagę o nośności 1500 kg za pośrednictwem trzech podajników ślimakowych.

Woda dostarczana jest przez sieć z własnej hydroforni i kierowana przez obieg na wagę o pojemności 750l. Waga wody to metalowy zbiornik o konstrukcji w formie stożka. Posiada klapę rozładunkową wodoszczelną uruchamianą siłownikiem pneumatycznym sterowanym elektrozaworem.

Domieszki dozowane są przez sieć na wagę o pojemności 30 l. Składa się ona z 2 przezroczystych pojemników 13l, wykonanych z tworzywa sztucznego umieszczonych w szafie z drzwiami posiadającymi szybę aby móc kontrolować wizualnie pracę wag. Załadunek realizowany jest przez pompę a rozładunek poprzez grawitację. Posiada również: elektrozawory załadunku i rozładunku z odpowiednim sterowaniem, zawór bezpieczeństwa zainstalowany w pojemnikach, instalację elektryczną dochodzącą do skrzynki rozdzielczej.

Sterowanie węzłem jest automatyczne z wykorzystaniem programu EUROXXI posiada on komputer przemysłowy i moduł PLC, dysponujący ogromnymi możliwościami.

Pakiet oprogramowania obejmuje: Program PLC i PC przeznaczony do ważenia, dozowania i mieszanek, specjalnie opracowany na potrzeby węzłów betoniarskich, pracujący w systemie operacyjnym Windows (NT/XP/2000). Oprogramowanie pozwala na kontrolę, rejestr produkcji na ekranie z możliwością wydruku; możliwość ustawienia produkcji z wyprzedzeniem. Nadzór przebiegu procesu i kontrola manualna węzła betoniarskiego realizowane są poprzez komputer przemysłowy. Możliwość konfiguracji wszystkich komponentów, zarządzanie 48 wejściami / 48 wyjściami zarówno celu dozowania jak i mieszania – zarządzanie 6 kruszywami, 4 cementami, 2 wodami i 4 domieszkami (w wersji. Jednoczesne sterowania dla 5 wag (2 kruszywa, 1 cementu, 1 wody, 1 dodatków). Zarządzanie systemem zabezpieczającym przed przepełnieniem cementu, systemem automatycznego smarowania oraz systemem czyszczącym. Możliwość skonfigurowania danych z dostawy produktów; manualny i automatyczny proces kontroli inwentarza, rejestr kwitów dostaw; ręczny nadzór wilgotności; szeroki zakres programowania, wizualizacja procesu na monitorze, konserwacja.

Główne elementy składowe węzła betoniarskiego ARCEN ARCMOV MDE 5iL

 1. Zasobnik kruszyw
 2. Podajnik taśmowy z zasobnikiem ważącym kruszywa
 3. Konstrukcja główna węzła
 4. Mieszalnik dwuwałowy
 5. Waga dodatków
 6. Waga wody
 7. Instalacja pneumatyczna
 8. Kompresor
 9. Pulpit sterowniczy
 10. Wyposażenie sterujące
 11. Automatyczny system smarowania mieszalnika
 12. Silosy
 13. Ślimakowe podajniki cementu
 14. Filtry powietrza silosu
 15. System aeracji
 16. System bezpiecznego załadunku
 17. Sonda wilgotności  kruszyw
 18. Waga domieszek
 19. Instalacja elektryczna
 20. Pomieszczenie sterowni

 

Charakterystyka techniczna  betoniarni  ARCMOV MDE 5iL :

 • wydajność nominalna  – 100m3/h ,
 • liczba stosowanych frakcji kruszyw – 5,
 • wysokość odbioru masy betonowej – 3,85 m ,
 • pojemność zasypowa mieszalnika – 3750 dm3 ,
 • pojemność zarobowa mieszalnika -2500  dm3 ,
 • dozowanie cementu wagowe, zakres ważenia 1500 kg , błąd wagi +2,7 kg,
 • dozowanie kruszywa wagowe, zakres ważenia 6250 kg , błąd wagi -1 kg,
 • dozowanie wody wagowe, zakres ważenia 750 kg , błąd wagi +0,7 kg,
 • dozowanie domieszek chemicznych wagowe, zakres ważenia 30 kg , błąd wagi -0,005 kg
 • pojemność zbiorników cementu – 3 x 80 ton ,
 • liczba przenośników ślimakowych do transportu cementu – 3
 • pojemność zasobników kruszyw – 5 x 28 m3
 • rodzaj sterowania – elektryczno-pneumatyczne