beton
In: Artykuły0

Beton jest mieszanką cementu, kruszywa i wody. Cement pełni w nim rolę spoiwa, kruszywem najczęściej jest żwir lub piasek. Aby materiał ten był odpowiednio trwały, każdy ze składników musi zostać dodany w odpowiedniej proporcji. Beton wykorzystywany jest podczas realizacji różnorodnych budów – od budownictwa mieszkaniowego, po przemysłowe – stąd konieczność użycia materiałów dopasowanych do budynku i wymagań technicznych. Jakie rodzaje i klasy betonu budowlanego można spotkać na budowie?

Klasy betonu

Betony sklasyfikować można według różnych kryteriów: odporności na ściskanie, rodzaju użytego kruszywa, ze względu na gęstość. Od wyboru odpowiedniego rodzaju betonu zależy wytrzymałość konstrukcji i bezpieczeństwo przyszłych użytkowników, dlatego podczas budowy należy zwrócić szczególną uwagę na jego gęstość i ciężar objętościowy. Beton zwykły powstaje z kruszyw naturalnych, takich jak żwir, lub z kruszyw łamanych – np. granit. Do stworzenia betonu lekkiego wykorzystywane są kruszywa lekkie, takie jak keramzyt, pumeks, wapienie lub żużel. Betony ciężkie powstają na bazie ciężkich kruszyw, najczęściej barytowych lub manganowych.

Wykorzystanie betonów różnej klasy

Zastosowanie odpowiedniej mieszanki, a co za tym idzie betonu o odpowiedniej klasie, ma duże znaczenie dla trwałości konstrukcji. Beton zwykły o dobranych parametrach wykorzystuje się do budowy elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany osłonowe, fundamenty i stropy. Nie można go układać w zimnie, gdyż może mieć wówczas tendencję do rozwarstwiania się. Beton lekki sprawdza się  jako warstwa podkładowa i wyrównawcza. Można go także stosować przy budowie elementów ściennych i stropowych, ale tylko przy średnich i drobnych wymiarach. Beton ciężki wykorzystywany jest przede wszystkim w formie osłon biologicznych, które osłabiają promieniowanie jonizujące – głównie w szpitalach i elektrowniach.