Beton zwykły

Produkowany zgodnie z PN-88/B-06250 „Beton zwykły” o następujących właściwościach:

  • Klasy wytrzymałości na ściskanie: od B7,5 do B50
  • Stopnie wodoszczelności : W2, W4
  • Stopnie mrozoodporności : F25, F50, F75
  • Konsystencje : półsucha, wilgotna K1, gęstoplastyczna K2, plastyczna K3, półciekła K4, ciekła K5
  • Produkowany zgodnie z PN-EN 206-1 o następujących właściwościach
  • Klasy wytrzymałości na ściskanie : od C8/10 do C40/50
  • Klasy konsystencji według metody opadu stożka : S1,S2,S3,S4,S5